Single Digital Gateway - En pusselbit i den offentliga digitaliseringen

Tisdag 7 februari 13.45-14.15

EU-medborgarna vill i allt högre utsträckning kunna använda sig av internet, webbsidor eller appar för att hitta information och utföra tjänster i de olika medlemsländerna. För många är det helt normalt att kunna hantera sina ärenden hos myndigheter helt online. Därför erbjuder många myndigheter inom EU redan digitala tjänster, och andra håller på att digitalisera befintliga tjänster. SDG-förordningen är en viktig pusselbit i detta arbete.

Om Karolin Kühn

Karolin Kühn arbetar som specialist på DIGG inom frågor som rör SDG-förordningen. Hon jobbar både med möjligheterna och svårigheterna att omsätta lagstiftningen i praktisk tillämpning. Hon har tidigare erfarenhet från flera statliga myndigheter där hon har arbetat med EU-lagstiftning och svensk rätt.

Senast uppdaterad: