Regler och krav på betrodda tjänster som elektroniska underskrifter

Onsdag 8 Februari

Spår 1 9.30-9.55

En genomgång om vad som händer på området betrodda tjänster och främst elektroniska underskrifter. Vilka krav finns i eIDAS-förordningen och nationellt?

Om Björn Scharin

Björn Scharin arbetar på PTS avdelning för säker kommunikation. På avdelningen arbetar Björn bl.a. med PTS ansvar för eIDAS förordningen och tidigare lagen om kvalificerade elektroniska signaturer. Björn har arbetat med e-legitimationer, e-signaturer och betrodda tjänster i 20 år. Björn har tidigare arbetat med e-legitimationer på Statskontoret, t.ex. upphandling av e-legitimationer, infratjänster.

Senast uppdaterad: