Nya möjligheter med biometrisk identifiering på distans

Onsdag 8 februari

Spår 1 10.30-10.55

Genom de ändringar som infördes i tillitsramverket för svensk e-legitimation i oktober 2022 blir det möjligt att utfärda svensk e-legitimation på tillitsnivå 2 och 3 helt på distans. Det med utgångspunkt i säker avläsning av ansiktsbilder från ID-handlingar och jämförelser med ansiktsbilder från användarens kamera.

Om Fredrik Ljunggren

Fredrik är en av Sveriges ledande experter inom området elektronisk identifiering och e-underskrift. Som expert i utredningen om E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104) författade han den första versionen av det svenska tillitsramverket, och har allt sedan dess arbetat med dessa frågor och deltar även som expert i DIGGs granskningsgrupp som granskar och följer upp säkerheten bland samtliga utfärdare av Svensk e-legitimation. Han har även varit drivande bakom utformningen av den europeiska genomförandeförordningen om fastställande av tillitsnivåer och deltagit i ett stort antal sakkunniggranskningar av andra EU-länders e-legitimationssystem.

Senast uppdaterad: