Hur många federationer behöver vi i Sverige?

Onsdag 8 februari

Spår 2 9.30-9.55

Federativa ramverk är ingen ny företeelse men den omfattande organisationstillit som nu ska skapas är oplöjd mark. Än har inte cementen stelnat och vi behöver olika perspektiv för att designa robusta lösningar för framtiden. Vilka grundläggande behov ska en federation tillfredsställa? Varför är det viktigt skilja på identitets- och behörighetsfederationer. Var och hos vem ska identitet, behörighet och attribut befinna sig i ramverket?

Talarna från internetstiftelsen

Anna Kelly, Rasmus Larsson, Stefan Halén

Senast uppdaterad: