Digg forum 6 september

På Digg forum den 6 september presenterade vi information om Ena – Sveriges digitala infrastruktur och kopplingen till SDG (Single Digital Gateway), vad SDG innebär för företag och privatpersoner, varför du som offentlig aktör ska skicka digital post samt hur Digg arbetar med tillsyn av digital tillgänglighet.

Webbinariet direktsändes den 6 september 2022

Program

Den 6 september innehöll programmet:

Hur Ena gör samhället enklare, effektivare och säkrare

Ena består av byggblock och grunddatadomäner som tillsammans är Sveriges digitala infrastruktur. Både du som möter Ena för första gången och du som har varit med ett tag får nu möjlighet att förstå helheten.

Du får även en översikt av Single Digital Gateway (SDG), ett gigantiskt samarbetsprojekt för att digitalisera EU:s inre marknad.

Vilka krav ställer SDG-förordningen och hur kan Ena anpassas för att svensk offentlig förvaltning kostnadseffektivt ska uppfylla förordningen?

Passet är särskilt intressant för dig som vill förstå vad Ena är och vad som pågår i arbetet (medarbetare på statliga myndigheter, kommuner och regioner, privata aktörer och civilsamhället).

Presentatörer: Daniel Antonsson, strateg, Henrik Bengtsson, arkitekt, Elna Fredriksson, specialist

Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Därför ska du som offentlig aktör skicka post digitalt

Med Mina meddelanden kan du som myndighet, kommun eller region skicka post digitalt till privatpersoner och företag. Det är enkelt, säkert, hållbart och minskar kostnaderna!

Under passet berättar vi mer om hur digital post fungerar, vilka du kan nå genom att skicka post digitalt samt vilka fördelarna är. Vi guidar dig även i hur du gör för att ansluta dig och din organisation så att ni kan börja skicka post digitalt.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar strategiskt eller operativt med information till medborgare i din myndighet, kommun eller region.

Presentatörer: Charlotte Vikström, verksamhetsutvecklare

Digital post

Introduktion till den digitala ingången till Europa – SDG

Just nu pågår ett arbete med att skapa en digital ingång till Europa (Single Digital Gateway – SDG). SDG ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU att få tillgång till relevant information samt kunna utföra digitala tjänster hos offentliga aktörer inom hela EU.

Detta regleras i EU-förordningen som kallas för SDG-förordningen. Vi kommer att berätta om vad förordningen innebär för dig som arbetar inom en kommun eller region. Du kommer även att få ta del av nulägesbeskrivning samt information om den pågående utvecklingen och viktiga milstolpar framöver.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar i kommun eller region som jobbar med verksamhetsutveckling, tjänsteutveckling eller IT i någon form.

Presentatör: Karolin Kühn, specialist

En gemensam digital ingång till Europa - Single Digital Gateway

Digital tillgänglighet – varför, hur och vad granskar Digg?

Varför granskar vi digital tillgänglighet? Vad händer om en offentlig aktör prioriterar ner tillgänglighet eller blir anmäld? Ger Digg stöd och vilket i så fall?

Vi som arbetar med digital tillgänglighet på Digg vill ge dig en övergripande bild av Diggs arbete med digital tillgänglighet. Vi besvarar några av de vanligaste frågorna och berättar kort om vad som sker kring tillgänglighet på EU-nivå.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med digital tillgänglighet på statlig myndighet, kommun eller region.

Presentatör: Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Om Digg forum

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på Digg forum är oftast mellan 30 och 45 minuter långa. Du kan inte föranmäla dig, men kan lägga till passen i din egen kalender för påminnelse.

Senast uppdaterad: