Digg forum 4 oktober

På Digg forum 4 oktober presenterade vi bland annat Ena – Sveriges digitala infrastruktur, tillitsramverket för e-legitimering, arbetet med identitetsmatchning hur det går med digitaliseringen av svenska myndigheter, frågor och svar på vanliga frågor om digital tillgänglighet och syfte och innehåll i den nya datalagen.

Webbinariet direktsändes den 4 oktober 2022

Program

Den 4 oktober innehöll programmet:

Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Ena – Sveriges digitala infrastruktur fortsätter att utvecklas. På Digg forum den här morgonen får du en övergripande presentation av Ena, en inblick i de olika komponenterna och status för leveranser.

Passet är särskilt intressant för dig inom offentlig sektor som arbetar med digitalisering.

Presentatör: Daniel Antonsson, strateg

Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Granskningar och förändringar i tillitsramverket för e-legitimering

Digg har under våren arbetat med ett antal förändringar i regelverket för e-legitimering. En av förändringarna är för att möjliggöra granskning av e-legitimationer på tillitsnivå 2.

Andra förändringar som föreslagits är utgivning av e-legitimationer på distans och uppdateringar och förtydligande i vägledningen till Tillitsramverket. Vi kommer att informera om status kring dessa förändringar.

Passet är särskilt intressant för offentliga aktörer och leverantörer.

Presentatörer: Therese Pa-Vestin och Krista Arplund, verksamhetsutvecklare Digital identitet samt Fredrik Ljunggren, konsult.

Tillitsnivåer för e-legitimering

Identitetsmatchning, för en förbättrad gemensam digital infrastruktur

Svenska e-tjänster brukar använda personnummer för att identifiera en person. Så gör man inte utomlands och då blir det svårt att hitta rätt bevis i registren. Därför jobbar Digg med Identitetsmatchning, ett projekt som ska hitta en lösning på detta.

Vi kommer att informera om problemet och ge status om det fortlöpande arbetet samt vad man som förlitande part kan förbereda sig på inom identitetsmatchning.

Passet är särskilt intressant för offentliga aktörer och förlitande parter gentemot den svenska eIDAS-noden.

Presentatörer: Peter Kalmér, it-specialist Digital identitet och Araz Kazemi, arkitekt Digital identitet.

Digital tillgänglighet – fördjupande svar på vanliga frågor

Varje dag får vi på Digg in olika frågor om digital tillgänglighet. Frågorna handlar om allt ifrån redaktionella texter och juridik till design och programmering. På dagens Digg forum har vi valt ut några frågor och ska försöka ge er lite mer utförliga svar på dem.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med tillgänglighet inom statlig myndighet, kommun och region.

Presentatör: Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Den nya datalagen

Digg ger en introduktion till den nya lagen om offentlig sektors tillgängliggörande av data (datalagen). Vi berättar om lagens innehåll och syfte samt vilket stöd vi ger på området för öppna data och vidareutnyttjande.

Passet är särskilt intressant för personer i offentlig sektor som arbetar med data som strategisk resurs eller som i annat fall har kommit eller kommer i kontakt med frågor som rör öppna data och lagen om offentlig sektors tillgängliggörande av data.

Presentatörer: Mathea Franzén, jurist och Kristine Ulander, strateg

Om den nya datalagen

Digitaliseringen av statliga myndigheter – hur går det?

Analytiker från Digg berättar om rapporten Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2021. Digg presenterar fyra index för att följa digitaliseringen över tid och konstaterar att de stora vinsterna med den digitala transformationen ännu ligger utom räckhåll.

Årets rapport har också kompletterats med ett OECD-index i syfte att djupare analysera och nyansera diskussionen om Sveriges låga placering i OECD:s Digital Government Index. Analysen visar att insatser behöver göras inom OECD-perspektiven öppenhet som standard och förvaltningen som en plattform.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar inom statlig myndighet, för politiker, riksdagsförvaltning och intresserad allmänhet.

Presentatörer: Karin García Ambrosiani och Fredric Skargren. Båda arbetar med analys av digital utveckling på Digg.

Analys av digitaliseringens utveckling

Om Digg forum

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på Digg forum är oftast mellan 30 och 45 minuter långa. Du kan inte föranmäla dig, men kan lägga till passen i din egen kalender för påminnelse.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: