Dataambassadörsprogrammet - ett operativt stöd för offentliga aktörer som vill dela data

Som en del av Digitalidag den 13 oktober berättar vår specialist Josefin Lassinantti om dataambassadörsprogrammet som gör det enklare för offentliga aktörer som vill dela data.

Dataambassadörsprogrammet är en utbildningssatsning från Digg som riktar sig till offentliga aktörer. Syftet är att skapa ett enklare sätt att lära sig om grunderna i öppen datadelning och även få ett stöd i att kunna genomföra egna utbildningar i sin egen organisation. I det här seminariet berättar vi kort om bakgrunden till satsningen, hur utbildningen är upplagd, och vad deltagarna får med sig genom att delta. Vi bjuder också på lite information om hur satsningen har slagit ut sedan den startade i feb 2023.

Om Digitalidag

Digitalidag är en årlig temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Temadagen är vårt verktyg för att – under en dag – göra en stor gemensam kraftsamling där digitaliseringen sätts högst upp på agendan.

Läs mer på Digitalidags webbplats Länk till annan webbplats.