Juridiska förutsättningar för digitalisering av välfärden

Regeringsuppdraget (Välfärdsuppdraget) innebär att Digg stöttar regeringens arbete med fortsatt digitalisering i verksamheter inom skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi gör det genom att lämna förslag på regeländringar som ska möjliggöra ändamålsenlig, genomförbar och rättssäker digitalisering.