Mina ombud – statusuppdatering

Kapitel

Camilla Kruse, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket, presenterar ny funktionalitet i Mina ombud:

  • Delegeringsbar fullmakt
  • Standardfullmakter för kommuner
  • Fysisk person som fullmaktsgivare under Q4 (i testmiljö)

Från Digg forum 24 oktober.

Längd: cirka 6 minuter.

Mer inom området Ena

Läs mer om Ena