Senaste nytt om införandet av SDG-förordningen

Kapitel

Med en gemensam digital ingång ska det bli enklare för medborgare och företag i EU-länder att använda tjänster online. EU-förordningen Single digital gateway (SDG) träder i kraft den 12 december 2023.

I den här filmen berättar vi senaste nytt om arbetet och förutsättningarna för att uppfylla lagkraven i förordningen. Vi kommer bland annat att ta upp var det finns information om vad myndigheter behöver göra samt vad som händer med utvecklingen av det tekniska systemet för bevishämtning.

Från Digg forum 26 september 2023

Längd: cirka 19 minuter.

Mer inom området Single digital gateway

Läs mer om Single digital gateway