En gemensam digital ingång till Europa – analys av förfaranden och bevis

Kapitel

Vad är beviskartläggning och vad behöver behöriga myndigheter göra?

Karolin Kühn, specialist inom SDG-förordningen och Fredrik Wessén, konsult, berättar om beviskartläggning och visar exempel på bevis och förfarande utifrån livshändelsen studera.

Från Digg forum 25 april 2023.

Längd: cirka 26 minuter.

Mer inom området Single digital gateway

Läs mer om Single digital gateway