Säker digital kommunikation mellan välfärdens aktörer

Kapitel

Vad innebär Säker digital kommunikation (SDK)?

Linda Eriksson och Malin Worander Andrén, handläggare på Digg berättar om varför vi tar över ansvaret för SDK och hur det påverkar er som redan anslutit till SDK eller är i färd med att göra det. Förberedelserna pågår för fullt och du får en inblick i vad som händer bakom kulisserna på Digg för att förbereda mottagandet.

Från Digg forum 28 mars 2023.

Längd: cirka 11 minuter.

Mer inom området Säker digital kommunikation

Läs mer om Säker digital kommunikation