Ny version av ramverk för nationella grunddata

Kapitel

John Cunningham, verksamhetsarkitekt på Bolagsverket och Britt-Marie Calles, digital strateg på Trafikverket berättar om den nya versionen av ramverk för nationella grunddata och om grunddatadomän transportsystem som nyligen beslutats och tagits fram inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur. Presentatör från Digg är Daniel Antonsson, strateg på Digg.

Från Digg forum 14 februari 2023.

Längd: cirka 34 minuter.

Om nationella grunddata

Nationella grunddata är uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av, som är viktiga i samhället och som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer. För att de data som utbyts inom offentlig förvaltning ska vara korrekta och tillgängliga finns ett nationellt ramverk för grunddata.

Nationella grunddata

Fler filmer om Ena

Mer om Ena