Till innehållet

Vad är API?

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["API efter engelskans ",{"tag":"span","children":["Application Program Interface"],"attributes":{"lang":"en"}},", är ett slags protokoll som används för att program och applikationer ska kunna kommunicera med varandra. En slags tolk, som kommunikationen går genom."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]