Till innehållet

Räknas order som inte är attesterade?

[{"tag":"p","children":["Nej. Ett av syftena med statens införande av e-beställningar är att förbättra möjligheten till styrning genom att inköp ska vara godkända av ansvarig chef, budgetansvarig eller motsvarande innan de kommuniceras till leverantören."],"attributes":{}}]