Till innehållet

Stämmer det att vi inte behöver göra anslutningar och tester med leverantörer när vi går över till Peppol?

[{"tag":"p","children":["Erfarenhetsmässigt har det visat det sig att anslutning av varu- och tjänsteleverantörer till e-faktura sker automatiskt utan tester. För e-handel, med till exempel order och katalog, kan man behöva ytterligare tester."],"attributes":{}}]