Till innehållet

Kan jag skicka andra meddelanden i Peppol än vad en kund har registrerats sig för?

[{"tag":"p","children":["Nej, du kan bara skicka ut den typ av meddelanden i Peppol som mottagaren har registrerat sig för att ta emot."],"attributes":{}}]