Till innehållet

Hur ska jag tänka när jag väljer PEPPOL-id?

[{"tag":"p","children":[{"tag":"a","children":["Instruktion: Val av PEPPOL-id (pdf, 960KB)"],"attributes":{"href":"https:\/\/www.digg.se\/globalassets\/dokument\/e-handel-och-e-faktura\/val-av-peppol-id.pdf"}}],"attributes":{}}]