Till innehållet

Hur gör vi för att kunna ta emot fakturor via PEPPOL?

[{"tag":"p","children":["Det finns stöd för PEPPOL i Kammarkollegiets olika ramavtal. Om ni har avropat kan ni meddela ramavtalsleverantören att ni vill läggas upp som fakturamottagare i PEPPOL. Om ni har gjort en egen upphandling av operatörstjänst behöver ni kontakta er leverantör."],"attributes":{}}]