Till innehållet

Finns det andra fördelar med att vara registrerad i PEPPOL:s nätverk?

[{"tag":"p","children":["En stor fördel med PEPPOL är att ni kan ha kvar er elektroniska adress så länge ni vill. Adressen i PEPPOL är fristående från er operatör, det vill säga den som levererar er tjänst för att ta emot e-fakturor. När ni eller någon av era varu-\/tjänsteleverantörer byter operatör behövs bara en enda ändring på ett enda ställe av den som gör bytet. Tänk på att uppdatera faktureringsinformationen på er webbplats med er elektroniska adress i PEPPOL, till exempel att ni använder ert organisationsnummer som identifikation, ",{"tag":"a","children":["se exempel här"],"attributes":{"href":"\/om-oss\/kontakta-oss"}},"."],"attributes":{}}]