Till innehållet

Vad kostar det att bli Peppol-operatör?

[{"tag":"p","children":["Som Peppol-operatör betalar du både en anslutningskostnad och en årlig medlemsavgift till OpenPeppol. Läs mer om medlemskapet och avgifterna på OpenPeppols webbplats."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"a","children":["Medlemskap hos OpenPeppol"],"attributes":{"href":"https:\/\/peppol.eu\/get-involved\/join-openpeppol\/"}}],"attributes":{}}]