Till innehållet

Vilka vitesbelopp kan bli aktuella om ett föreläggande förenas med vite?

[{"tag":"p","children":["När det gäller vite utgår vi från de generella bestämmelserna i viteslagen, vilket innebär att vi tar hänsyn till leverantörens ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt, i syfte att fastställa ett belopp som väntas få leverantören att följa föreläggandet. En bedömning måste alltså att göras från fall till fall."],"attributes":{}}]