Till innehållet

Kan offentliga organisationer få ekonomiskt stöd av EU-kommissionen för sin e-fakturasatsning?

[{"tag":"p","children":["EU-kommissionen driver programmet Connecting Europe Facility (CEF) som stödjer satsningar på digitalisering av förvaltningen, inklusive e-faktura. Via CEF-programmet ger EU-kommissionen stöd för att underlätta arbetet samt bistår med projektfinansiering."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Inom CEF-programmet kan projekt beviljas finansiering med upp till 75 procent av projektets kostnader. Det finns villkor uppsatta för vilka projekt som får finansiering och hur EU-kommissionen ska prioritera mellan olika ansökningar. Mer information om ansökningsprocessen och aktuella utlysningar finns på ",{"tag":"a","children":["EU-kommissionens webbplats"],"attributes":{"href":"https:\/\/ec.europa.eu\/inea\/en\/connecting-europe-facility\/cef-telecom\/apply-funding\/2019-cef-telecom-calls-proposals"}},"."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Alla projektansökningar behöver ha ett godkännande av regeringen. Detta hanteras av enheten för digital förvaltning vid Finansdepartementet. Tänk på att handläggningen medför vissa ledtider."],"attributes":{}}]