Till innehållet

Vad gäller för påminnelser om obetald faktura, inkassokrav och räntefaktura?

[{"tag":"p","children":["Vi utgår ifrån att det aktuella inköpet i samtliga fall är kopplade till någon av upphandlingslagarna LOU, LUK, LUF eller LUFS."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["En påminnelse om obetald faktura är ingen faktura utan hänvisar till en tidigare inkommen faktura. En påminnelse behöver därför inte skickas i elektroniskt format."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Inkassoprocessen är en helt annan process än fakturaprocessen. E-fakturaformatet innehåller inte heller den information som ska finnas i ett inkassokrav. Inkassokrav bedöms därför inte omfattas av e-fakturalagstiftningen och ska sändas på papper."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["En räntefaktura är en ny handling med nytt fakturanummer, den avviker beloppsmässigt från den ursprungliga fakturan och ska ha ett nytt verifikationsnummer – skickas som e-faktura."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]