Till innehållet

Kan man bifoga bilagor till en elektronisk faktura?

[{"tag":"p","children":["Ja, det finns möjlighet att bifoga en eller flera bilagor till en e-faktura. Exempel på filformat för bilagan är pdf, png, text\/csv och ett par cellstrukturerade format. En bilaga kan vara exempelvis en tidrapport, ritning eller liknande. Själva fakturabilden ska inte bifogas fakturan."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"a","children":["Läs mer om bilagor till e-faktura (sfti.se)"],"attributes":{"href":"http:\/\/www.sfti.se\/utbildningarochstod\/fragorochsvar\/bilagortillefaktura\/bilagortillpeppolbisbilling3.4446.html"}}],"attributes":{}}]