Till innehållet

Gäller lagen även leverantörer utanför Sverige?

[{"tag":"p","children":["Ja. Alla varu- och tjänsteleverantörer omfattas av e-fakturalagen, oavsett i vilket land leverantören finns. "],"attributes":{}}]