Till innehållet

Kan offentliga aktörer kräva att leverantörer skickar alla e-fakturor över Peppol-nätverket?

[{"tag":"p","children":["Det är inte obligatoriskt för en leverantör i privat sektor att ansluta sig till Peppol. Det betyder att det är upp till varje offentlig aktör att bedöma om det är lämpligt att ställa krav på Peppol som infrastruktur i en upphandling."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Om du som offentlig aktör behöver stöd i kravställningen rekommenderar vi dig att läsa SFTI:s handledning för krav på e-handel."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"a","children":["Krav på e-handel i samband med upphandling (sfti.se)"],"attributes":{"href":"http:\/\/www.sfti.se\/utbildningarochstod\/handledningar\/kravpaehandelisambandmedupphandling.4568.html"}}],"attributes":{}}]