Till innehållet

Gäller lagen även när vi som kommun fakturerar en annan kommun?

[{"tag":"p","children":["Ja, om inköpet baseras på någon av de fyra upphandlingslagarna som är grunden för lagkravet. Detta oavsett vilken organisation som utfärdar fakturan."],"attributes":{}}]