Till innehållet

Gäller kravet att tillhandahålla en fakturaportal endast statliga myndigheter?

[{"tag":"p","children":["Enligt förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte ska myndigheter tillhandahålla en fakturaportal till de leverantörer som inte har en egen lösning för att skicka faktura."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["När det gäller övrig offentlig sektor som t.ex kommuner och regioner finns det inget krav på att tillhandahålla fakturaportal, även om det är att rekommendera. DIGG rekommenderar att hela offentlig sektor tillhandahåller en leverantörsportal för de leverantörer som inte själva har möjlighet till elektroniskt informationsutbyte avseende faktura."],"attributes":{}}]