Till innehållet

Vad menas med den europeiska standarden?

[{"tag":"p","children":["Den europeiska standarden beskriver affärstermerna i en e-faktura, till exempel fakturanummer samt köparens och säljarens uppgifter. När man utväxlar e-fakturor enligt den europeiska standarden kan två olika XML-format användas: UBL (Universal Business Language) och CII (Cross Industry Invoice)."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Upphandlande myndigheter och enheter ska kunna ta emot båda XML-formaten medan leverantörerna kan välja att använda ett av dem, och UBL är det absolut vanligaste. I Peppol-nätverket kallas den europeiska standarden för ",{"tag":"a","children":["Peppol BIS Billing 3"],"attributes":{"href":"http:\/\/www.sfti.se\/standarder\/peppolbisochsvehandel\/peppolbisbilling3.4410.html"}},". "],"attributes":{}}]