Till innehållet

Reglerar den nya europeiska standarden konverteringar som sker innan fakturan skickas eller efter att fakturan har mottagits?

[{"tag":"p","children":["Det är vid sändning och mottagande av e-faktura som den nya europeiska standarden ska följas. Format som hanteras innan sändning respektive efter mottagandet hanteras på det sätt som respektive organisation önskar. Organisationen ansvarar även för att alla skickade \/mottagna elektroniska original är spårbara och att informationen i fakturan är korrekt efter genomförda konverteringar."],"attributes":{}}]