Till innehållet

Hur hanterar man format som inte överensstämmer med den nya europeiska standarden?

[{"tag":"p","children":["Innan e-fakturan skickas till mottagaren måste den konverteras och valideras så avsändaren försäkrar sig om att e-fakturan överensstämmer med den nya europeiska standarden."],"attributes":{}}]