Till innehållet

Behöver vi som offentlig organisation hantera formatet Cross Industry Invoice (CII) då vi ställer ut fakturor till kunder?

[{"tag":"p","children":["Nej, det behöver ni inte. Kravet att hantera CII gäller enbart då ni tar emot fakturor från leverantörer efter den 1 april 2019."],"attributes":{}}]