Till innehållet

Behöver offentlig sektor acceptera andra elektroniska fakturaformat än den nya europeiska standarden efter den 1 april 2019?

[{"tag":"p","children":["Nej, inte för upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. Inom befintliga avtal kan dock leverantören fortsätta skicka fakturor i det format som är avtalat."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Om ni har fungerande fakturaflöden för till exempel Svefaktura 1.0, Svefaktura BIS 5A 2.0 eller SFTI Fulltextfaktura 2.3 och 2.4 kan ni fortsatt avtala om dessa format även efter att lagen trätt i kraft."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["DIGG och SFTI rekommenderar i första hand att man använder ",{"tag":"a","children":["PEPPOL BIS Billing 3"],"attributes":{"href":"http:\/\/www.sfti.se\/standarder\/peppolbisochsvehandel\/peppolbisbilling3.4410.html"}}," (UBL) för att följa den europeiska standarden."],"attributes":{}}]