Till innehållet

Vilka är tillgänglighetskraven?

[{"tag":"p","children":["De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["möjlig att uppfatta"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["hanterbar"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["begriplig"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["robust."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Dessa fyra principer är tillgänglighetskraven. Principerna kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":["Läs mer"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"a","children":["Den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (pdf, 1,9 MB"],"attributes":{"href":"https:\/\/www.etsi.org\/deliver\/etsi_en\/301500_301599\/301549\/02.01.02_60\/en_301549v020102p.pdf"}},")"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"a","children":["Mer om WCAG 2.1 nivå AA (webbriktlinjer.se)"],"attributes":{"href":"https:\/\/webbriktlinjer.se\/riktlinjer\/1-utga-fran-wcag-2-1-niva-aa\/"}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"a","children":["Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview (w3.org)"],"attributes":{"href":"https:\/\/www.w3.org\/WAI\/standards-guidelines\/wcag\/"}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]