Till innehållet

Vad gäller för innehåll på andras webbplatser och i andras appar?

[{"tag":"p","children":["Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en webbplats eller mobila applikation som står under tredje parts kontroll ska följa kraven på tillgänglighet, så långt det är möjligt. Det kan till exempel röra sig om digital service som tillhandahålls genom sociala medier."],"attributes":{}}]