Till innehållet

Vad gäller för dokument på vår webbplats?

[{"tag":"p","children":["Dokument, till exempel PDF-filer, som har publicerats från och med 23 september 2018 ska vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Dokument som är publicerade före 23 september 2018 är undantagna från lagen, förutsatt att de inte är det enda sättet att uträtta ett ärende. I så fall ska de vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen."],"attributes":{}}]