Till innehållet

Vad är en webbplats?

[{"tag":"p","children":["Med webbplats avses enligt DIGG:s föreskrifter en eller ett antal webbsidor som hålls samman på något sätt, till exempel genom att ha samma domännamn, ett gemensamt utseende eller något systematiskt sätt att navigera mellan sidorna."],"attributes":{}}]