Till innehållet

Vad är en tillgänglighetsredogörelse?

[{"tag":"p","children":["På webbplatsen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när man laddar ned en mobil applikation, ska din organisation tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla:"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["En förklaring av de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["En beskrivning av, och en länk till, en kommentarsfunktion som gör det möjligt för vem som helst att meddela den berörda offentliga myndigheten att dess webbplats eller mobila applikation inte uppfyller tillgänglighetskraven och att begära ut information som undantagits."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]