Till innehållet

Vad är en mobil applikation?

[{"tag":"p","children":["Med mobil applikation avses enligt DIGG:s föreskrifter en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter, till exempel smarttelefoner och surfplattor. I detta ingår inte den programvara som styr dessa enheter (mobila operativsystem) eller själva datorutrustningen."],"attributes":{}}]