Till innehållet

Vad är digital tillgänglighet?

[{"tag":"p","children":["Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["Det ska gå att förstora\/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Texten ska vara lätt att läsa och förstå."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Genom att följa riktlinjerna i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) blir detta, och mycket annat, möjligt. Det är viktigt att förstå att man alltså inte själv behöver bygga in funktioner för röststyrning, uppläsning och förstoring, utan att man bara behöver skapa sina webbsidor och mobila applikationer på rätt sätt så sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel resten."],"attributes":{}}]