Till innehållet

Vad är digital offentlig service?

[{"tag":"p","children":["Med digital offentlig service menas tjänster och information som tillhandhålls av en offentlig aktör genom en webbplats och mobil applikation."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Tjänster och information (innehåll) som tillhandahålls genom webbplats eller mobil applikation som står under aktörens kontroll ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Innehåll som tillhandahålls av en offentlig aktör som står under tredje parts kontroll ska så långt det är möjligt följa kraven."],"attributes":{}}]