Till innehållet

Omfattas intranät och extranät av lagen?

[{"tag":"p","children":["Ja, intranät och extranät omfattas av lagen om de publicerats efter den 23 september 2019. Har de publicerats innan dess omfattas de först när de genomgår en omfattande översyn."],"attributes":{}}]