Till innehållet

Omfattas interna system av lagen?

[{"tag":"p","children":["Enligt propositionen till lagen omfattas interna system som t.ex. ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system, som utformats för eller används av ett begränsat antal personer, inte av lagen."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["I proposition 2017\/18:299 (sidorna 26-27) görs bedömningen att alla interna webbplatser och webbaserade system inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. De intranät som bedöms omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är enligt bedömningen i propositionen endast intranät som är utformade som interna informationsbaserade webbplatser som riktar sig till en offentlig aktörs anställda."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["De tekniska lösningar som inte omfattas är till exempel interna ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Det framförs också i propositionen att det är viktigt att sådana system görs tillgängliga för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång på lika villkor till arbetsplatser och att tillgänglighetskrav rörande arbetsplatser framgår av bland annat diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Det finns också bestämmelser om att tillgänglighet ska beaktas vid offentlig upphandling."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":[{"tag":"a","children":["Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se)"],"attributes":{"href":"https:\/\/www.regeringen.se\/rattsliga-dokument\/proposition\/2018\/09\/prop.-201718299\/"}}],"attributes":{}}],"attributes":{}}]