Till innehållet

Omfattas e-tjänster av lagen?

[{"tag":"p","children":["Ja, e-tjänster omfattas av lagen. Det innefattar bland annat tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och hantering av identifiering och betalning."],"attributes":{}}]