Till innehållet

När ska tillgänglighetsredogörelsen vara publicerad?

[{"tag":"p","children":["Tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras senast när kraven för webbplatser och mobila applikationer ska vara uppfyllda. För exempelvis befintliga webbplatser ska tillgänglighetsredogörelsen vara publicerad den 23 september 2020."],"attributes":{}}]