Till innehållet

När ska kraven i lagen vara uppfyllda?

[{"tag":"p","children":["Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Följande datum gäller för att leva upp till kraven:"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["Nya webbplatser: 23 september 2019."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Befintliga webbplatser: 23 september 2020."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Mobila applikationer: 23 juni 2021."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]