Till innehållet

Min organisation vill köpa hjälp, hur gör vi?

[{"tag":"p","children":["Det finns ett flertal företag som utför analyser av tillgänglighet på webbplatser med utgångspunkt i lagens krav. En sådan analys kan alla organisationer köpa."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Efter analysen får du vanligtvis en rapport med vilka brister er webbplats innehåller. De här bristerna måste du åtgärda. Brister som är redaktionella är ofta enkla att åtgärda själv. Brister som är tekniska kan du behöva hjälp med att åtgärda, exempelvis av en webbutvecklare."],"attributes":{}}]