Till innehållet

Min organisation vill göra jobbet själv, hur kommer vi igång?

[{"tag":"h3","children":["Skaffa kunskap om standarden och kraven"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Den europeiska standarden heter EN 301 549 V2.1.2, den bygger på den internationella standarden WCAG 2.1. Genom att följa dessa standarder lever du upp till kraven på tillgänglighet."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"a","children":["EN 301 549 V2.1.2 (pdf, 1,9 MB)"],"attributes":{"href":"https:\/\/www.etsi.org\/deliver\/etsi_en\/301500_301599\/301549\/02.01.02_60\/en_301549v020102p.pdf"}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":[{"tag":"a","children":["Följ WCAG 2.1 nivå AA (webbriktlinjer.se)"],"attributes":{"href":"https:\/\/webbriktlinjer.se\/riktlinjer\/1-utga-fran-wcag-2-1-niva-aa\/#kommande-versioner-av-wcag"}}],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":["Hitta era webbplatser"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Vissa organisationer har bara en webbplats medan andra kan ha ett flertal. Hitta vilka webbplatser ni har, om de omfattas av lagen och när de måste leva upp till kraven. Tänk på att även mobila applikationer omfattas av lagen, men först från 23 juni 2021."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":["Inventera för att se var bristerna finns"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["När ni hittat era webbplatser måste ni inventera dem för att se var de brister, tänk på att"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["varje sida ska inventeras"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["inventeringen omfattar både innehåll och teknik"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["sidmallar kan inventeras ”en gång för alla”"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["kännedom om tjänsten viktigt hos den som inventerar"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Bolagsverket har tagit fram en ",{"tag":"a","children":["checklista och handbok (deladigitalt.se)"],"attributes":{"href":"https:\/\/deladigitalt.se\/delameddig\/mycards?visakort=824"}}," som gör det enklare att inventera"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["mycket går att inventera utan expertkunskaper."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":["Identifiera var nyttan är som störst"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Om ni hittar flera brister, identifiera vilken brist som ger störst nytta att åtgärda. Det kan exempelvis vara en tjänst som många av era besökare använder."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":["Åtgärda bristerna"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Åtgärda bristerna så de lever upp till kraven i lagen. Tänk på att det kan handla om både redaktionella och tekniska åtgärder. Därför måste exempelvis både redaktörer och webbutvecklare involveras i arbetet."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":["Testa åtgärder"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Testa att de åtgärder ni gjort. Det kan ni göra via olika typer av metoder. Det finns ett flertal företag som utför tester och analyser utifrån kraven i lagen. Det finns även ett flertal verktyg för att testa tillgänglighet på webbplatser, det finns dock inget heltäckande verktyg."],"attributes":{}}]