Till innehållet

Hur gör jag om jag inte hittar svar på min fråga?

[{"tag":"div","children":["\n",{"tag":"div","children":["\n",{"tag":"div","children":["\n",{"tag":"div","children":["\n",{"tag":"div","children":["\n",{"tag":"div","children":["\n",{"tag":"div","children":["\n",{"tag":"div","children":["\n",{"tag":"p","children":["Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"a","children":["Kontaktuppgifter till oss"],"attributes":{"href":"\/om-oss\/kontakta-oss"}},"."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Notera att DIGG inte kan uttala sig om enskilda webbplatser eller aktörer omfattas av lagen. Den bedömningen måste du själv göra baserat på texten i lagen. Vi kan inte heller ge förhandsbesked om enskilda webbplatser uppfyller lagkraven."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]